Blog wwReklamacje

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Blog wwReklamacje

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Nawigacja

Prawa konsumenta w świetle nowej ustawy o e-handlu.

Jak zmienia się sytuacja konsumenta?

Jak sam tytuł wskazuje, ustawa z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jest zbiorem przepisów dotyczących położenia i uprawnień konsumenta w obrocie gospodarczym. Mowa tu o relacjach B2C, czyli sytuacji w której po jednej stronie umowy znajduje się przedsiębiorca, a po drugiej właśnie konsument. Nowe przepisy przewidują wiele uprawnień dla tej drugiej grupy. Co ważne, w przypadku wprowadzenia do umów postanowień mniej korzystnych niż te, które przewiduje ustawa, są one nieważne.

Jesteś przedsiębiorcą? Zawierasz umowy na odległość?

Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone przez ustawę o prawach konsumenta jeszcze w tym roku.

Nowa ustawa, wymuszona przez dyrektywę Unii Europejskiej i opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2014 r. dokładnie reguluje nowe obowiązki przedsiębiorcy, zawierającego na odległość umowę z konsumentem. W tym opracowaniu skupimy się na nowych regulacjach dotyczących sprzedaży przez Internet.

Nowości w europejskich przepisach regulujących zasady e-handlu. Wprowadzenie.

Skąd te zmiany?

Ostatnie lata przyniosły prawdziwą rewolucję na rynku e-commerce. Jeszcze 6 lat temu zakupy za pośrednictwem Internetu dokonywał co czwarty Polak, jednak jak informuje CBOS, w 2014 roku aż 47% z nas regularnie korzysta ze sklepów internetowych.

Problem w tym, że obecne przepisy nie regulują całkowicie zasad transakcji „na odległość”, zawieranych za pośrednictwem sklepów internetowych, portali aukcyjnych i innych podobnych serwisów. Z badań przeprowadzonych przez Gemius w 2014 r. wynika, że 22% respondentów

Nie ma więcej wyników.