Blog wwReklamacje

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Skąd te zmiany?

Ostatnie lata przyniosły prawdziwą rewolucję na rynku e-commerce. Jeszcze 6 lat temu zakupy za pośrednictwem Internetu dokonywał co czwarty Polak, jednak jak informuje CBOS, w 2014 roku aż 47% z nas regularnie korzysta ze sklepów internetowych.

Problem w tym, że obecne przepisy nie regulują całkowicie zasad transakcji „na odległość”, zawieranych za pośrednictwem sklepów internetowych, portali aukcyjnych i innych podobnych serwisów. Z badań przeprowadzonych przez Gemius w 2014 r. wynika, że 22% respondentów uważa, że kupowanie przez Internet jest ryzykowne. Brak rozwiązań dostosowanych do praktycznych problemów, pojawiających się podczas funkcjonowania rynku jest bardzo często powodem niepewności zarówno sprzedających, jak i kupujących co do wiążących ich szczególnych obowiązków
i przysługujących uprawnień.

Bezpieczne zakupy w całej Unii

Świadomość Unii Europejskiej w zakresie odświeżenia i unifikacji przepisów w tym zakresie i w obrębie wszystkich państw członkowskich, zaowocowała wydaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie praw konsumentów. Dokonano szeregu zmian m.in. w regulacjach dotyczących nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich czy sprzedaży konsumenckiej w ogóle oraz uchylono część przepisów odnoszących się do zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (e-commerce). I tak, na rzecz nowych regulacji, moc utracą dotychczasowe przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Umowy zawierane na odległość, czyli przez Internet lub za pomocą innego środka komunikacji oraz zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, zostaną oddane pod rządy jednej ustawy.

Co ważne, dyrektywa wprowadziła harmonizację zupełną w zakresie nowych regulacji. Zatem państwa członkowskie, oprócz wdrożenia nowych rozwiązań do własnych porządków prawnych, nie mogą w tym przedmiocie wprowadzać lub utrzymywać uregulowań z nią sprzecznych.Jeżeli zatem do tej pory przedsiębiorcy i konsumenci nie decydowali się na dokonywanie  transakcji międzynarodowych z obawy na rozbieżność przepisów w poszczególnych krajach czy różnice
w zakresie ochrony swoich praw,  mogą obecnie pozbyć się wszelkich wątpliwości z uwagi na jednakowość przepisów
w obrębie całej Unii.

Niestety…

Państwa członkowskie zobowiązane były wdrożyć nowe regulacje do 13 czerwca 2014 r. Z wypełnieniem tego obowiązku spóźniły się 2 kraje, Bułgaria oraz – niestety – Polska. Ustawa  o prawach konsumenta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2014r.  Oznacza to, że wejście regulacji w życie, zgodnie z sześciomiesięcznym vacatio legis będzie nieco ironicznym, choć miłym prezentem gwiazdkowym dla konsumentów.Wszelkie umowy zawarte przed tym terminem, będą oczywiście podlegały dotychczasowym regulacjom.

Jakie czekają nas zmiany?

Praktyczne zmiany w handlu internetowym niewątpliwie dotkną zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Na tych pierwszych spoczywać będzie m.in. znacznie rozszerzony obowiązek informacyjny, polegający na konieczności udzielania wyczerpujących danych na temat sprzedawcy, przedmiocie sprzedaży, cenie oraz sposobie i terminie odstąpienia od umowy. Ponadto, witryna internetowa sprzedawcy będzie musiała w jasny i czytelny sposób informować
o sposobie płatności i dostawy zamówionych towarów. Obowiązkiem będzie również przekazanie konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy, obejmującego szczegółowe informacje dotyczące transakcji. Sprzedawca zostanie również zobowiązany do zwrotu dokonanych przez konsumenta płatności w przypadku odstąpienia przez niego od umowy.

Konsument natomiast będzie mógł skorzystać z wydłużonego z 10 do 14 dni terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Pojawią się także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu obliczania biegu powyższego terminu w różnych wariantach oraz sposobu realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy. Konsumenci odnajdą również konkretne regulacje w zakresie kosztów związanych ze zwrotem, a także katalog umów, od których odstąpienie nie przysługuje. Co ważne, konsumenci zyskają pośrednie poszerzenie ochrony poprzez zmianę swojej definicji.

To nie koniec!

W tym artykule przedstawiliśmy jedynie ogólne informacje na temat zmian jakie czekają nas w najbliższym czasie. Zapraszamy do lektury kolejnych wpisów, w których szczegółowo omówimy wszystkie zmiany zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak i konsumenta.


Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Możesz użyć następujących tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Rozwiąż zadanie: *

Nawigacja