Blog wwReklamacje

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Blog wwReklamacje

Blog poświęcony tematyce reklamacji oraz związanych z nimi zmianami w prawie.

Nawigacja
TAG: sprzedaż

Jesteś przedsiębiorcą? Zawierasz umowy na odległość?

Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone przez ustawę o prawach konsumenta jeszcze w tym roku.

Nowa ustawa, wymuszona przez dyrektywę Unii Europejskiej i opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2014 r. dokładnie reguluje nowe obowiązki przedsiębiorcy, zawierającego na odległość umowę z konsumentem. W tym opracowaniu skupimy się na nowych regulacjach dotyczących sprzedaży przez Internet.

Nie ma więcej wyników.